De advocaten van De WERKplaats Maastricht houden op donderdag 20 april aanstaande een gratis open inloopspreekuur. Iedereen met een juridische vraag op welk gebied dan ook is welkom. Wilt u informatie over scheiden, een vaststellingsovereenkomst laten nakijken, uw huurovereenkomst beëindigen of bent u niet tevreden over een product dat u heeft gekocht? Kom langs en…

Elk jaar wordt door de minister van justitie een percentage vastgesteld waarmee alle alimentatiebedragen (kinder- en partneralimentatie) automatisch worden verhoogd. Deze verhoging komt voort uit het levensonderhoud dat elk jaar duurder wordt. Deze indexering is gekoppeld aan de gemiddelde stijging van de salarissen en het prijsniveau in Nederland.
Het indexeringspercentage voor 2016 is vastgesteld op 1,3%.

Voogdij is gezag over een kind dat door iemand anders wordt uitgeoefend dan door de ouders. Iedereen die meerderjarig is, niet onder curatele staat en niet lijdt aan een geestelijke stoornis kan als voogd worden benoemd. Als de ouders overlijden kan de rechtbank de door u gekozen en aangewezen persoon als voogd benoemen. De voogdij…