Ondernemers versterken elkaar in de WERKplaats

door Lieke Rijkx voor Thuis in Maastricht -> Stadsbreed -> Thema Samen

De ondernemers Serkan Uslu (reïntegratiecoach), Didier Voorjans (jurist) en Isabelle Daemen (advocaat) huren alledrie kantoorruimte bij de WERKplaats in Maastricht. Ze kenden elkaar niet, maar kwamen elkaar regelmatig tegen op de gang en ontdekten al snel dat ze elkaar perfect konden aanvullen. Inmiddels verwijzen ze regelmatig cliënten naar elkaar door en werken ze steeds intensiever met elkaar samen. Handig voor hun cliënten, zij hoeven hun verhaal nog maar één keer te vertellen.

Serkan Uslu van Probe Consultancy begeleidt mensen naar een betere positie in de maatschappij, met name als reïntegragiecoach en WMO-consulent. “Maar ook door gewoon te luisteren. Ik maak geen onderscheid, iedereen is welkom. Ik help mensen uiteenlopende problemen op te lossen of in elk geval hanteerbaar te maken. Ik help mijn cliënten niet alleen op weg naar een baan, maar kijk ook naar sociale en financiële zaken. Soms moet ik mensen doorsturen naar een financieel adviseur, een jurist en/of een advocaat. Sinds ik hier zit, zijn dat Didier en Isabelle.”

Didier Voorjans van RechtOp Juristen: “Toegankelijk en betaalbaar juridisch advies, daar staat RechtOp Juristen voor. Hierbij houd ik me vooral bezig met arbeidsrecht, huurrecht en incassozaken. Daarnaast heb ik een financiële achtergrond, waarmee ik Serkans werk kan aanvullen. We zorgen er samen voor dat mensen hun financiën weer op orde krijgen.” Didier is inmiddels ook met Driepas Bewindvoering gestart, eveneens vanuit de WERKplaats. “Het is een groot voordeel om in hetzelfde pand te zitten, we lopen gemakkelijk bij elkaar binnen. Ook als we geen gezamenlijke cliënt te bespreken hebben, delen we ideeën bij een boterham in de keuken.”

Cliënten bij de hand nemen
Isabelle Daemen van Daemen Advocatuur & Mediation: “Ik ben advocaat en mediator en houd me vooral bezig met familierecht, jeugdrecht en strafrecht. Mensen die bij Serkan aankloppen en via hem bij mij terecht komen, hebben vaak geen idee waar ze moeten beginnen. We moeten ze echt bij de hand nemen om hun complexe problemen, die vaak ook juridische componenten hebben, op te lossen. Bijvoorbeeld mensen die uit elkaar zijn, maar niet officieel zijn gescheiden, omdat ze bang zijn voor de kosten. Die situatie blijft dan maar voortbestaan, terwijl scheiden juist gunstiger kan zijn vanwege het recht op bepaalde toeslagen.”

Serkan, Didier en Isabelle krijgen regelmatig mensen over de vloer die snel afhaken. “Ze willen wel hulp maar zijn overvraagd of wantrouwend ten opzichte van overheden en hulpverleners”, vertelt Isabelle. “Doordat we in hetzelfde pand zitten, zijn de drempels hier lager. Ik loop met mijn cliënten mee naar Didier of Serkan. Ik leg uit dat we samenwerken en dat zij de juiste personen zijn om hen verder te helpen.”
Serkan: “Laatst kwam er iemand in paniek bij mij. Hij moest binnen een week ergens op reageren, anders zou hij twee weken de cel in gaan. Ik rende direct naar Isabelle en zij zorgde ervoor dat die jongen de volgende dag de juiste reactie verstuurde. Als ik iemand van ‘buiten’ had moeten inschakelen, had het waarschijnlijk te lang geduurd.”

Het nieuwe werken
Didier: “We zijn alledrie deskundig op ons eigen vakgebied. De WERKplaats maakt het gemakkelijk om onze diensten te bundelen. Samen bieden we meer kwaliteit.”
“Volgens ons is dit het nieuwe werken”, aldus Isabelle. “Ieder voor zich als zelfstandig ondernemer, maar ook de samenwerking opzoeken. Dat is voor onze cliënten een groot pluspunt. Zij hoeven niet tig keer hun verhaal te doen, want wij hebben aan een paar woorden van elkaar genoeg om de cliënt verder te kunnen helpen vanuit onze eigen expertise. En voor onszelf is het leuker werken.”

Foto’s: Ezgi Uslu

Lieke Rijkx, auteur van dit artikel, huurt voor haar bedrijf Lieke Schrijft ook een werkplek bij de WERKplaats.

Zie voor het artikel op de website: Thuis in Maastricht

CategoryIn de media