Wanneer u uit elkaar gaat, zullen er allerlei zaken moeten worden geregeld, van het opstellen van een ouderschapsplan tot de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap. Er zullen afspraken moeten worden gemaakt over de woning en misschien zal er kinder- en/of partneralimentatie moeten worden betaald.

Een echtscheidingsprocedure kan op verschillende manieren worden doorlopen: via scheidingsbemiddeling / mediation of op tegenspraak. Hoe een scheiding het best geregeld kan worden hangt af van allerlei omstandigheden, zoals of de beide partners nog on speaking terms zijn, of er grote financiële belangen spelen en in hoeverre de partijen na de scheiding nog veel met elkaar te maken zullen hebben. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is het van belang te proberen de verstandhouding tussen de ex-partners zo goed mogelijk te houden of wellicht zelfs verbeterd te krijgen. Goede en duidelijke afspraken helpen daarbij.

Bij scheidingsmediation wordt getracht in een aantal gesprekken overeenstemming te bereiken over wat er allemaal geregeld moet worden. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een echtscheidingsconvenant en bekrachtigd door de rechtbank. Deze procedure verloopt dus geheel schriftelijk. U hoeft zelf niet voor de rechter te verschijnen.

Soms is echter geen overleg mogelijk of zal dat niet tot een oplossing leiden. In dat geval kan aan de rechter worden gevraagd uitspraak te doen. De ander kan zich verweren of zelf verzoeken indienen waartegen u zich dient te verweren. Zo ontstaat een procedure op tegenspraak.

Maar ook indien u de voorkeur geeft aan een eigen advocaat, die alleen uw belangen behartigt, hoeft dat niet tot een vechtscheiding te leiden. Ook als de beide partijen elk een eigen advocaat in de arm hebben genomen, kan via onderling overleg getracht worden overeenstemming te bereiken. De punten waar geen overeenstemming over bestaat, kunnen dan nog aan de rechter worden voorgelegd.

Misschien heeft u een samenlevingscontract of een geregistreerd partnerschap en wilt u dit laten ontbinden. Of u overweegt juist te gaan trouwen en wilt informatie over het opstellen van huwelijks voorwaarden, de alimentatie opnieuw laten berekenen of meer weten over gezag, erkenning of ontkenning vaderschap. Voor al dit soort zaken op het gebied van het personen- en familierecht, bent u bij Daemen Advocatuur & Mediation aan het juiste adres.