Als strafrechtadvocaat sta ik cliënten bij op verschillende manieren. Ik bezoek cliënten op het politiebureau nadat ze zijn aangehouden en door de politie worden gehoord. Als een verdachte in verzekering is gesteld en zich in voorlopige hechtenis bevindt, bezoek ik hem of haar in het politiebureau of Huis van Bewaring. Wij bereiden samen de voorgeleiding voor de Rechter-Commissaris of Raadkamerzitting voor.

Datzelfde geldt uiteraard als iemand een dagvaarding heeft ontvangen en zich voor de rechter dient te verantwoorden. Bij Daemen Advocatuur & Mediation kunt u rekenen op een goede verdediging.

Ik sta echter ook slachtoffers van misdrijven bij. Zij kunnen zich als benadeelde partij in een strafproces voegen en schadevergoeding eisen.

Daarnaast adviseer ik cliënten die bijvoorbeeld als getuigen zijn opgeroepen in een zaak of die een verklaring bij de politie willen afleggen, aangifte willen doen of een eerdere aangifte juist willen intrekken.

Het kan gaan om zeer uiteenlopende zaken, misdrijven en overtredingen, zoals diefstal, heling, mishandeling, huiselijk geweld, hennepzaken, openlijke geweldpleging, vernieling, bedreiging, belediging, moord, doodslag, de wet wapens en munitie, opiumwet, verkeerszaken enzovoort.