Daemen Advocatuur & Mediation is van mening dat iedereen in Nederland toegang moet kunnen hebben tot goede, laagdrempelige en betaalbare rechtsbijstand. U kunt daarom altijd uw vraag vrijblijvend voorleggen tijdens een gratis intakegesprek, telefonisch of face to face.

Toevoeging

In onze Grondwet is geregeld dat iedereen in Nederland recht heeft op rechtsbijstand. Als u een advocaat nodig heeft, maar u bent niet in staat om de kosten hiervoor zelf te dragen, dan betaalt de overheid dus hieraan mee. Tijdens het gratis intakegesprek wordt dan ook al direct samen met u gekeken naar de financiële kant van de zaak. Komt u in aanmerking voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, dan wordt voor u een toevoeging aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand. Deze aanvraag is gratis. Aan de hand van uw BSN en de daarbij bekende belastinggegevens wordt nagegaan of u in het peiljaar (twee jaar geleden) onder een bepaalde inkomens- en vermogensgrens viel. Ook dient de zaak zelf zich te lenen voor een toevoeging. Is dat beide het geval, dan wordt aan u een toevoeging verstrekt. De Raad voor Rechtsbijstand legt dan ook een eigen bijdrage op. De hoogte hiervan is eveneens afhankelijk van uw inkomen en vermogen in het peiljaar. Wilt u weten of u voor een toevoeging in aanmerking komt en wat de hoogte is van de door u te betalen eigen bijdrage? Klik dan hier. Voor meer informatie over toevoegingen kunt u terecht bij de Raad voor Rechtsbijstand, Rechtwijzer of Het Juridisch Loket.

Rechtsbijstandverzekering

Heeft u een rechtsbijstandverzekering? Daemen Advocatuur & Mediation gaat voor u na bij uw verzekeraar of deze de kosten van uw zaak dekt.

Uurtarief

Komt u niet voor een toevoeging in aanmerking en verleent uw rechtsbijstandverzekeraar geen dekking, dan kunt u worden bijgestaan op basis van een uurtarief. Dit bedraagt bij Daemen Advocatuur & Mediation € 185,00 exclusief 21% btw. Daemen Advocatuur & Mediation rekent geen extra kantoorkosten. Deze zijn reeds in het uurtarief verdisconteerd. In geval van bijzondere omstandigheden (van u persoonlijk of ten aanzien van de zaak waarvoor u bijstand wenst) kunnen in onderling overleg andere afspraken over het te hanteren uurtarief worden gemaakt.

Overige kosten

Indien er in uw zaak een gerechtelijke procedure moet worden gevoerd, dient u daarbij meestal rekening te houden met griffierecht. Procedeert u op basis van een toevoeging, dan geldt een gereduceerd griffierecht. Voor de hoogte van het griffierecht, klik hier. Daarnaast kan het zijn dat u nog te maken krijgt met andere kosten, zoals bijvoorbeeld deurwaarderskosten voor het laten betekenen van een dagvaarding of echtscheidingsverzoek, of legeskosten in verband met het aanvragen van uittreksels bij de gemeente, hetgeen in sommige procedures noodzakelijk is.

Altijd wordt vooraf met u gekeken naar de verschillende mogelijkheden. Er wordt samen met u een strategie bepaald. Bij de keuze voor een bepaalde aanpak van de zaak, spelen de kosten uiteraard ook een rol. Er wordt steeds een zo realistisch mogelijke inschatting gemaakt van de kosten die u zult kunnen verwachten.

Daemen Advocatuur & Mediation is niet aangesloten bij een Stichting Derdengelden.