Jeugdigen kunnen op verschillende manieren te maken krijgen met justitie, bijvoorbeeld wegens spijbelen van school of het plegen van strafbare feiten. Ook kan het zijn dat een kind bij de kinderrechter moet komen in verband met problemen thuis of in het gedrag van het kind. De ouders, het openbaar ministerie en de Raad voor de Kinderbescherming kunnen dan de rechter vragen om de minderjarige onder toezicht te stellen. Soms is er nog een verdergaande maatregel nodig en volgt uithuisplaatsing. De kinderrechter oordeelt over wat er moet gebeuren. Meestal sta ik de minderjarige in dit soort zaken bij, maar soms ook de ouders of één van hen of andere belanghebbenden.

In de nieuwe Jeugdwet is bovendien een geschillenregeling opgenomen voor als u het niet eens bent met de manier waarop de ondertoezichtstelling wordt uitgevoerd. Deze zaken kunnen ook aan de kinderrechter worden voorgelegd en in de wet is bepaald dat dat moet gebeuren via een advocaat. Ook hiervoor kunt u bij Daemen Advocatuur & Mediation terecht.

Minderjarigen hebben ook een eigen rechtsingang, bijvoorbeeld als een kind zelf de zorgregeling wil wijzigen of liever bij de andere ouder wil wonen, dan kan het kind die vraag zelf aan de rechter voorleggen.

Doorgaans wordt er overigens door de rechtbank een bijzonder curator benoemd in zaken waarin de ouders van mening verschillen over bijvoorbeeld het gezag, de omgang of het al dan niet verlenen van toestemming voor de erkenning van een kind.