Bepaalde verkeersovertredingen worden harder aangepakt. Er volgt geen administratiefrechtelijke boete meer, maar een zogenaamde strafbeschikking. Een strafbeschikking valt ook onder het strafrecht. Een verkeersovertreding kan dus voortaan worden geregistreerd bij de Justitiële Informatiedienst en een strafblad opleveren.