Voogdij is gezag over een kind dat door iemand anders wordt uitgeoefend dan door de ouders. Iedereen die meerderjarig is, niet onder curatele staat en niet lijdt aan een geestelijke stoornis kan als voogd worden benoemd. Als de ouders overlijden kan de rechtbank de door u gekozen en aangewezen persoon als voogd benoemen. De voogdij begint echter niet voordat de persoon in kwestie zich bereid heeft verklaard de voogdij op zich te nemen. Er is geen plicht tot aanvaarding. Wordt de voogdij geweigerd, dan zal de rechter een ander geschikt persoon in de omgeving van het kind zoeken of Bureau Jeugdzorg of het Nidos als voogd benoemen. Een kind van 12 jaar of ouder wordt hierover ook eerst zelf gehoord.

Ouders konden altijd al bij testament of bij notariële akte iemand aanwijzen als voogd voor het geval zij er zelf niet meer zijn. Dat kan nog steeds. Tegenwoordig kan dit echter ook veel simpeler: door registratie in het gezagsregister. Gewoon met uw DigiD, door een formulier in te vullen op www.rechtspraak.nl
Geen drempel meer van hoge notariskosten. Er hoeft alleen een geboorteakte van het kind en een kopie van het legitimatiebewijs van beide ouders te worden meegestuurd. Dus voor iets meer dan € 10,- (de kosten van een geboorteakte) is het geregeld.

Deze mogelijkheid bestaat al sinds 1 april 2014, maar nog maar weinig mensen zijn hiervan op de hoogte. Bij deze dus, doe er uw voordeel mee!